Mustafa VURAL

Değerli Meslektaşlarım;
 
Uzun bir aradan sonra, değişen ve gelişen teknolojiye paralel olarak Web sitemizi yeniledik…

Teknolojik gelişmeler bireylerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve bilgi edinmesini daha etkileşimli hale getirdi. Bu gelişmelerin sağladığı yeni iletişim araçları bireylerin bilgiyi daha güvenilir ve daha kolay ,doğrulanabilir kaynaklardan edinmesine olanak sağlamaktadır.
 
Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan değişim süreci toplumu, yaşam biçimimizi ve alışkanlıklarımızı etkilemektedir. Bu değişim rüzgarının en büyük kaynakları ise  kitle iletişim araçları ve  sosyal medya araçlarıdır.

Değişim sürecinin en çok etkilediği meslek  Mali Müşavirlik Mesleğidir. Mali Müşavirlik mesleği yenilikçi yüzü ile;  Uluslar arası Muhasebe Standartları, Yeni T.T.K, Bağımsız Denetçilik , Çok hızlı değişen Vergi ve SGK mevzuatı ve daha bir çok alana adaptasyonda sürekli artan bir başarı grafiği çizmiştir.
 
Bilgi toplumunda, bilgi sahibi olmak, değişime uyum sağlamak, başarıya ulaşmanın en  temel dayanağını oluşturmaktadır.
 
Oda olarak;  meslek mensuplarımız için hep daha güzelini düşünüyor ve hayal ediyoruz.  Biliyoruz ki : düşünceler eylemlere dönüşmeden  hayat bulamazlar . Bu nedenle odamızı ve  camiamızı bilgi ve teknolojik yönden hazırlayarak çağa  daha güncel ve daha dinamik  davranma yaklaşımı azminde olacağımızı  belirtir WEB sitemizin camiamıza aydınlatıcı  bir dayanak ve kaynak  olmasını temenni ederim.

Mustafa VURAL
Başkan