Vizyon

Geleceğe yönelik projelerimizle, üyelerimizin gelişimini sağlayan; şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarına duyarlı; toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki  konularda kamuoyuyla işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan lider kurum olmayı hedef edindik.

Misyon

Mesleki hak ve hukukumuzu korumak üzere finansal bilgi, yönetim muhasebeciliği, danışmanlık konularında sürekli eğitimler ile meslek mensuplarının bilgi ve birikimini, kariyerini geliştiren, uzmanlaşmasını sağlayan, uzmanlık alanları yaratan, kurumsal yapıları oluşturan muhasebe ile ilgili uygulamalara yön veren bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmayı varlık nedenimiz olarak belirledik.