48. Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Platform Toplantısı Adıyaman Odasının ev sahipliğinde gerçekleşti. TURMOB Genel Başkanı Emre KARTALOGLU, Platform Sekretaryası İbrahim ŞAHİN ve Adıyaman Oda Başkanı Murat KOCA'NIN açış konuşmalarının ardından oda başkanlarının gündemine geçildi. Toplantıda söz alan Oda Başkanımız Mustafa Vural toplantının gündem maddeleri olan; Mesleğin ana faaliyet konusu olan iş ve işlemlere ilişkin çözüm önerileri, izlenecek yöntemler, öneriler, vergi mükellefleriyle meslek mensuplarının artış oranlarının karşılaştırılması ile izlenecek yöntemlere ilişkin konulara değindi. Diğer oda başkalarının çeşitli değerlendirmelerinden sonra toplantı önceki dönem Oda Başkanlarına plaket takdim edilmesiyle sona erdi. Katılım sağlayan önceki dönem oda başkanımız Sayın Mehmet VURAL’A ve Sayın Erkan AZiZOĞLU’a katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.