DİYARBAKIR- Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de katıldığı  “Diyarbakır İş Dünyası Buluşması” toplantısına katılan Mali Müşavirler Odası  Başkanı Nüzeyni Atabay, mali müşavirlerin yüksek enflasyondan kaynaklanan ücret farklarının iyileştirilmesini talep ettiğini aktardı.

Atabay, yüksek enflasyondan kaynaklanan kayıpları telafi edecek şekilde ücret tarifesinin  Türmob’un bakanlığınıza sunmuş olduğu mali müşavirlik ücretlerinin  %60 oranında artırılmasına dair taleplerinin acilen Resmi gazetede yayınlanmasını, Mücbir sebep halinin genişletilmesini, Serbest meslek faaliyetinde KDV'nin tahsilat esasına göre yeniden düzenlenmesini, Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV’nin %18 den 8 e indirilmesini, Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesini, Mali tatilin yeniden düzenlenmesini, Mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesi konusundaki mesleki sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca; Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısının oldukça arttığını Tüm bu verilerin bir data merkezinde toplanmasını ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri almasının sağlanmasını, Görev ve fonksiyonları yerine getirirken yaşadıkları ve çözülmesini talep ettikleri, biriken çok sayıda mesleki sorunun bulunduğunu, bu sorun ve sıkıntıların diyalogla ve iş birliği içinde çözülmesi gerektiği görüşünde olduklarını belirten  Mali Müşavirler Odası  Başkanı Nüzeyni Atabay , Ülkenin şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine, bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destek olacaklarını aktardı.

“Enflasyon oranın yükselişi  meslek mensuplarının verdikleri hizmet karşılığında almış oldukları ücretlerin olumsuz yönde etkilediğini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin %60 oranında artırılarak enflasyon farkının yansıtılması” gerektiğini açıklayan  Atabay sözlerinin devamında, 5604 sayılı  Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanunun ivedilikle güncellenmesi gerektiğini ve Temmuz ayı içerisindeki tüm beyan ve bildirimlerin Ağustos ayı içerisinde verilmesi gerektiğini belirterek uygulanabilir bir mali tatilin elzem olduğunu ve Mali Müşavirlik ücretlerinin Katma Değer Vergisi Kanununda tahsilat esasına bağlanarak Kdv Oranın da %18 den %8 e indirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca toplantıya katılan Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’a Oda Başkanı Nüzeyni Atabay tarafından mesleki sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir dosya sunuldu