ABDULLAH ALPTEKİNABDULLAH ALPTEKİNTüm Yazıları

Meslek örgütümüz gerek mesleğimizin kurumsallaşması gerekse toplum ve ekonomik hayatta hak
ettiği saygınlığı kazanması için yapılan çalışmalar ışığında çok yol kat etmekle beraber, haksız rekabet
konusunda sorularımız devam etmektedir.
Rekabet, toplumda yaşayan insanlar arasında sosyal, bilimsel, siyasal iktisat ve diğer bir çok alanda
ortaya çıkan sosyolojik bir olgudur. Peki belirttiğimiz bu olgular arasında bizi en fazla ilgilendiren olgu
nedir? İşte bu soruya verilecek en doğru cevap ekonomik rekabet ve bu rekabeti düzenleyen
kurallardır. Rekabet, ekonomi ile iç içe tüm çevreler üzerinde son derece etkilidir.
Belirttiğimiz bu olgu iyi niyet kurallarına aykırı olarak kullanıldığı zaman meydana gelen her türlü
aldatıcı davranış Haksız rekabeti ortaya çıkarmaktadır.
Haksız rekabetten bahsedebilmek için ekonomik bir etkinliğin ve iyi niyet kurallarına aykırılığın söz
konusu olması gerektiği aşikardır. Bunlara bakarak; Mesleğimiz haksız rekabetten etkileniyor ve zarar
görüyor mu? Sorusu akla gelmektedir. Ekonomik koşullar, iyi niyet kurallarına aykırılık göz önünde
bulundurulduğunda oluşan haksız rekabetten mesleğimiz, maalesef fazlasıyla etkilenmekte ve zarar
görmektedir. Mesleğimiz, her geçen gün hızla gelişmekte olan ekonomik gelişmelerden ve krizlerden
en çok ve ilk etkilenen hizmet sektörlerinden olmuştur.
Yaşanan ekonomik krizler sonucunda meslektaşlarımız yaptıkları hizmetlerin karşılığını alınamaması gibi
keskin sonuçlarla karşılaşılmıştır. Böyle bir durum karşısında meslek örgütümüz içinde görülen Haksız
rekabeti önlemek için Haksız Rekabet Kurulu kurulmuştur. Kurulumuzun yaptığı çalışmalarda haksız
rekabeti yaratan sebeplerin neler olduğu, önlenmesi ve bu konunun daha iyi anlaşılması için nelerin
yapılması gerektiği gibi olguları tespit etmeye çalışmıştır.
Meslektaşlarımızın katlanmak zorunda kaldığı tahsilat problemlerinin aşılması, özellikle zamana
endeksli ücret politikasının zemininin oluşturulması, meslek standartlarının geliştirilmesi gibi
mesleğimizin ön sıralarında yer alan konular ivedilikle çözümlenirse haksız rekabeti yaratan unsurların
önüne geçileceği inancını taşımaktayım, ancak bunun gerçekleşmesi için de siz değerli üyelerimizin
Haksız Rekabete uğradığını düşündüğü an konuyu odamız kurullarına getirmeniz bir sonraki Haksız
Rekabetin önleneceği bilinciyle hareket etmeliyiz.
Haksız rekabetin temel nedenleri nelerdir?
* Meslek Mensupları ile iş sahipleri arasında haksız rekabet
* Ücret ve mali nitelikteki uygulamalar ile haksız rekabet
* Reklam yoluyla haksız rekabet başlıca konulardan oluşmaktadır.
Odamızca tespit edilmiş haksız rekabet sebepleri ise;
*Meslektaşlarımızın ücret almadan hizmete devam ediyor olması,
* Meslek mensubu değiştiren müşterinin borcunu ödemeden gidiyor olması,
* Meslektaşının müşterisine düşük fiyat teklif ederek müşteri alması
* Asgari ücret hesaplamasının doğru yapılmaması gibi sorunlardan oluşmaktadır.
Bu gibi sebeplerden tarafımıza intikal eden soruşturmalarda, suçun işlendiğine dair tarafımızca kaanaat
oluşmasına rağmen, zaman zaman delil yetersizliğinden yaptırımsız kalmaktadır. Bunun nedeni ise
meslektaşlarımızın, müşterisi ile sözleşme imzalarken ve sona erdirirken tespit ettiğimiz genel
eksikliklerden kaynaklanmaktadır.

Bunlar ise
* Sözleşmede Asgari ücret tarifesindeki ücret bilerek veya bilmeyerek düşük yazılması
* Sözleşmelerin E-birlik sisteminde yapılmaması veya düşük tutarların yapılması
* Sözleşmenin müşteriye imzalatılmaması
* Serbest meslek makbuzlarının tutarları tam yansıtmaması
* Devir teslim tutanağının imza karşılığı düzenlenmemesigibi nedenlerdir.
Bu nedenler, soruşturmada somut delil olarak kabul ettiğimiz belgelerin eksikliklerinden dolayı
maalesef kimi soruşturmalarda, delil yetersizliğine yol açmaktadır.
İddalar dellilerle ispatlanmadıkça yaptırımsız kalacaktır. Kurul olarak meslek mensubu
arkadaşlarımızın daha özenli davranmaları, müşterileri ile tüm münasebetlerini belgeye dayalı eksiz
yapmaları gerekir. Gerek yargıda gerekse kamu kurumlarında ve odamızdaki ihtilaflarda haklılığımızın
ispatı yazılı hizmet sözleşmesinin varlığına bağlıdır.
Sizde karşılaşırsanız, haksız rekabeten korunmak için mutlaka odamıza başvurmalısınız.
Hedef; kaliteli hizmet, iyi ücret, kendisine ve ailesine zaman ayıran saygın ve mutlu meslektaş.