Bilindiği üzere hizmet sözleşmelerinin Türmob E-Birlik sistemi üzerinden yapılması ve bu sözleşmenin eki mahiyetinde olan Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerine ilişkin bilgilerin de İnternet Vergi Dairesinin Beyanname İşlemleri E -Beyanname Yetki Bilgileri menüsünde yer alan Yeni E- Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşme girişi ekranından girişlerinin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Her iki sistemdeki bilgiler elektronik ortamda karşılıklı olarak sürekli bir şekilde kontrol işlemine tabi olacağından meslek mensuplarının özellikle 31.12.2021 ve öncesinde yapmış oldukları hizmet sözleşmelerine dayanarak müşterilerine ait beyannameleri göndermesi sırasında bir hata uyarısı almamaları için  gerekli güncelleme veya yeni kayıt işlemlerini 2022 Ocak Ayı Beyanname verme süresinden önce yapmaları önem arz etmektedir.

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19655 
https://ebeyanname.gib.gov.tr/GIB_TURMOB_DUYURUSU_SON_15_11_2021.pdf
 

 

Son Eklenenler